Základní škola Vsetín, Sychrov 97fotografická soutěž
strom a jeho rodina
soutěžní fotografie zde!

Výsledky fotosoutěže:

1.místo: sada č. 34 - autor:
Miroslav Houšť
2.místo: sada č. 12- autor: Tomáš Janota
3.místo: sada č. 26 - autor: David Hrňa
                                   sada č. 32 - autorka: Valentýna Kovaříčková
                     

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhne dne 12.11.2013
v zámku Vsetín v 9.00 hod.
Pokud se vítězové nemohou dostavit, ceny jim budou zaslány poštou.
Prosíme o informaci na adresu:
strom-sychrov@seznam.cz
Vzhledem k nefunkčnosti schránky pro příjem fotografií dne 9.-10.10. prodlužujeme termín
pro příjem fotografií do 12.10.
 fotografie nad 2 MB prosím zasílejte přes uschovnu či leteckou poštu nebo
zmenšete!!
DĚKUJEME !!
Děkujeme za Váš zájem, moc nás těší!

Základní škola Vsetín, Sychrov 97
vyhlašuje ve spolupráci s Lískou - o.s. pro environmentální vzdělávání,

výchovu  a osvětu ve Zlínském kraji  a Muzeem regionu Valašsko p.o.

fotografickou soutěž na téma:

strom a jeho rodina


Strom není nikdy sám,
na stromě, ve stromě, se stromem i pod ním
 žije spousta dalších organismů,
rostlin nebo živočichů... a spolu tvoří úžasnou rodinu.
Vyfoťte nám ji!


Jeden soutěžící může zaslat max. 10 sad snímků
soutěžní sada = celkový pohled na strom + vybraný detail
součástí je informace o stromu,
pár slov proč si autor vybral právě tento strom,
  tuto situaci a tento detail,
datum, místo a informace o autorovi (kontakt, věk).


Soutěžní práce budou zveřejňovány postupně na tomto webu:

zasílejte je na adresu: strom-sychrov@seznam.cz

případné problémy řeště na e-mailu: Jaroslavasevcikova(zavináč)seznam.cz

Ukončení příjmu soutěžních snímků 10. 10. 2013,

vyhodnocení soutěže do 30. 10. 2013 na uvedeném webu,

předání cen 12. 11. 2013 v zámku Vsetín

(pozvánky budou vítězům zaslány e-mailem).

a 
Soutěž je určena primárně žákům základních škol, ale nebráníme se zapojení mladších či starších fotografů,
v případě jejich zájmu jim vyčleníme samostatnou kategorii.
Kdo nemá fotoaparát, může strom namalovat... i obrázky, kresby a malby zveřejníme.

Upozorňujeme, že zveřejněné fotografie budou zmenšeny,
a autoři svým zapojením do soutěže souhlasí s jejich zveřejněním
a využítím pro propagaci soutěže.

Ceny v této soutěži nejsou nárokové.

 za organizátory: Jaroslava Ševčíková

apozvánka k dalším akcím v rámci kampaně:
a

Strom a jeho rodina

Strom a jeho rodina je název fotografické soutěže, kterou vyhlašuje ZŠ Vsetín, Sychrov 97 ve spolupráci s Lískou-o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko, p.o. v rámci třetího ročníku osvětové kampaně Stromy a my.

Cílem aktivit pořádaných organizacemi v této kampani napříč celým Zlínským krajem je upozornit veřejnost a zejména děti, na stromy.
Na to, jak jsou nám užitečné, jak krášlí krajinu a jak jsou významné pro jiné organismy na naší planetě.

V rámci fotografické soutěže „Strom a jeho rodina“ bychom chtěli vytáhnout děti, ale třeba i jejich rodiče a prarodiče do přírody, vyzvat je, aby si všímali krásných zelených velikánů, nádherných živoucích obrů, stromů. Aby se kochali jejich krásou a zkusili zjistit, které další rostliny nebo živočichové žijí ve stínu stromů, s nimi, na nich a nebo kolem nich
a vytváří tak jejich úžasnou „rodinu“.

Informace o soutěži získají zájemci na webových stránkách http://strom-sychrov/sweb.cz/index.html . Soutěžní snímky zajímavých stromů, ale i jejich okolí, je možné zasílat do 10. října. Zaslané soutěžní snímky budou zveřejněny na výše uvedené webové stránce a některé budou mít to štěstí, že vyzdobí prostory zámecké věže ve Vsetíně. Tak neváhejte, vydejte se do lesa, na louky i do polí a hledejte stromy, které vás zaujmou a osloví. Určitě si při tom užijete plno radosti z okolní přírody a ještě můžete potěšit nás ostatní, když nám své fotografie zašlete. My se už na ně moc těšíme !!
mladým fotografům můžeme doporučit další fotografické soutěže:
hon na motýla - zde!
fotosoutěž Valašsko - můj domov - zde !
a Šumný Vsetín - Diakonie - zde !